Toegankelijke overheidsinformatie

Lokale bekendmakingen op overheid.nl

Het is van groot belang dat overheden informatie op een toegankelijke wijze aan bieden. Zo heeft iedereen onder alle omstandigheden toegang tot  relevante overheidsinformatie. De Webrichtlijnen  zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid. Ze gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Over het toepassen van Webrichtlijnen bij de publicatie van geo-informatie bestaan onduidelijkheden. 

Webrichtlijnen en geo-informatie

Overheden hebben afgesproken om zich aan de Webrichtlijnen te conformeren. Het gebruik van  geo-informatie (informatie met een ruimtelijke component; bijvoorbeeld digitale kaarten) op overheidswebsites kan hierbij knelpunten opleveren. Om overheden te helpen de kracht van geo-informatie optimaal te benutten ontwikkelt Geonovum een handreiking 'Geo-informatie en Webrichtlijnen'. Geonovum is een overheidsorganisatie die zich inzet voor laagdrempelige toegang tot geo-informatie. Ook ontwikkelt en beheert zij de standaarden die daarvoor nodig zijn. De handreiking beschrijft aan de hand van quotes, voorbeelden en webrichtlijnen hoe geo-informatie conform de Webrichtlijnen gecommuniceerd kan worden. Op dit moment wordt de handreiking verder ontwikkeld.  

Projectsecretaris

Tactico is verheugd in opdracht van Geonovum een bijdrage te mogen leveren aan dit project. Sjors Slaats fungeert projectsecretaris en schrijft daarnaast actief mee aan de handreiking. Tijdens de Overheid en ICT beurs (2013) gaf hij al eens een presentatie over dit onderwerp. Het project is gestart in juni en loopt tot en met september. 
Bij publicatie van de handreiking wordt op de Tactico website een nieuwsbericht geplaatst. Meer informatie over de handreiking en het project 'Geo-informatie en Webrichtlijnen' vindt u in het artikel: toegankelijke geo-informatie op het web op de website van Geonovum.