Informatievoorziening Omgevingsvergunning

INSPIRE omgevingsvergunning

Welke informatie is relevant voor het proces van omgevingsvergunning verlening? Dat is de basisvraag die ten grondslag ligt aan de pilot Omgevingsvergunning en INSPIRE. Een initiatief van Geonovum en Provincie Overijssel in samenwerking met diverse overheden. Tactico verzorgde de projectondersteuning. 

In de pilot is een casus onderzocht van een industrieel bedrijf dat een bedrijfsuitbreiding wil doen. Relevante gegevens op het gebied van geluid, water, bestemming, etc. dienen in het proces gecheckt te worden. De informatiebehoefte is eerst in kaart gebracht en vervolgens vergeleken met de in het kader van Europese INSPIRE-richtlijn beschikbare gegevens. Ook is een doorkijkje gemaakt naar de toekomst in het kader van de Omgevingswet. 

Het rapport 'Case omgevingsvergunning en INSPIRE; optimale benutting in de keten nu en straks'  is van de website van Geonovum te down