Handreiking Geo-informatie en Webrichtlijnen online

De handreiking Geo-informatie en Webrichtlijnen is nu gepubliceerd op de Geonovum website. In opdracht van Geonovum heeft Tactico mee gewerkt aan dit project. De handreiking biedt vuistregels om geo-informatie toegankelijk te publiceren en is bedoeld voor een brede doelgroep. Kijk voor meer informatie op: 

www.geonovum.nl/webrichtlijnen