INSPIRE omgevingsvergunning

Welke informatie is relevant voor het proces van omgevingsvergunning verlening? Dat is de basisvraag die ten grondslag ligt aan de pilot Omgevingsvergunning en INSPIRE. 

Overzicht website - Object uit het digitale Objectenhandboek BGT | IMGeo

Tijdens het congres BGT op de Rails is het digitale Objectenhandboek BGT | IMGeo gelanceerd. Tactico heeft aan de ontwikkeling een bijdrage mogen leveren. Het objectenhandboek bevat de informatiekundige beschrijvingen voor de BGT en IMGeo. 

De handreiking Geo-informatie en Webrichtlijnen is nu gepubliceerd op de Geonovum website. In opdracht van Geonovum heeft Tactico mee gewerkt aan dit project.

Website Geonovum - Geonovum maakt geo-informatie van de overheid toegankelijk en zorgt voor de standaarden die daarvoor nodig zijn.

Op 1 oktober 2013 is de nieuwe website van Geonovum live gegaan. Geonovum werkt aan de toegankelijkheid en het beter benutten van geo-informatie. Ook beheert Geonovum de geo-standaarden die hier voor nodig zijn. Op de website wordt informatie hierover op een gestructureerde wijze aangeboden.

Lokale bekendmakingen op overheid.nl

Het is van groot belang dat overheden informatie op een toegankelijke wijze aan bieden. Zo heeft iedereen onder alle omstandigheden toegang tot  relevante overheidsinformatie.

Pages

Subscribe to Tactico RSS